Filter
w=300,h=300,fit=crop

חגורת גב בעלת סגירה כפולה | 078

חגורת גב בעלת סגירה כפולה בשילוב 4 מייצבים בגב תחתון

229.90
w=300,h=300,fit=crop

חגורת גב קלה | 06

חגורת גב אלסטית בשילוב 4 מוטות מייצבים
359.90
w=300,h=300,fit=crop

חגורת גב 07UB | LUMBO

חגורת גב בעלת סגירה כפולה
489.90
w=300,h=300,fit=crop

חגורת גב מכותנה | 10

חגורת גב מכותנה בשילוב 4 מייצבי גב
319.90
w=300,h=300,fit=crop

חגורת היריון קלה | 16

חגורת הריון עם סגירה כפולה לתמיכה בגב
244.90
w=300,h=300,fit=crop

חגורת הריון מכנס למניעת כאבים | 18

חגורת הריון בשילוב תומכי גב
649.90